Om Foreningen

Om Holmestrand Småbåthavn DA

Holmestrand Småbåthavn DA (HSDA) er et selskap som drifter og vedlikeholder Holmestrand kommunes småbåthavner. Org.nr. 985 747 970.

Selskapet eies av Holmestrand Båtforening  og Holmestrand Seilforening  , med like store andeler (50%).
Selskapet har inntekt fra utleie av båtplasser og drives etter selvkostprinsippet.

HSDA har 2 havner: Byhavnen og Hagemann

Byhavnen ligger sentralt i Holmestrand, nær butikker og jernbanestasjon.
Her finner du kart over de forskjellige pirer i havna: Krana, Kokertangen, Bølgebrytern, Hakan

Hagemann ligger i sørenden av Holmestrand: Havnekart

Åpningstider

Daglig leder: Bernt Eriksen

ÅPNINGSTIDER

Mandag - Fredag     09:00 – 14:00

E-post: post@holmestrandsmabathavn.no

Telefon: 951 71 408 i åpningstiden

Besøksadresse: Bilbjørns Marina, Weidemannsgate 9

Styret 2020

Ivar Valset Styreleder  HBF 
Stig Kløvstedt Styremedlem  HSF
Tobias Brotkorp Styremedlem HSF
Henning Langsrud Styremedlem HBF
Roy Marthinsen Styremedlem HBF
Erik Eriksen Styremedlem HBF