Om Foreningen

Om Holmestrand Småbåthavn DA

Holmestrand Småbåthavn DA (HSDA) er et selskap som drifter og vedlikeholder Holmestrand kommunes småbåthavner. Org.nr. 985 747 970.

Selskapet eies av Holmestrand Båtforening  og Holmestrand Seilforening  , med like store andeler (50%).
Selskapet har inntekt fra utleie av båtplasser og drives etter selvkostprinsippet.

HSDA har 2 havner: Byhavnen og Hagemann

Byhavnen ligger sentralt i Holmestrand, nær butikker og jernbanestasjon.
Her finner du kart over de forskjellige pirer i havna: Krana, Kokertangen, Bølgebrytern, Hakan

Hagemann ligger i sørenden av Holmestrand: Havnekart

Åpningstider

Daglig leder: Bernt Eriksen

ÅPNINGSTIDER

Mandag - Fredag     09:00 – 14:00

E-post: post@holmestrandsmabathavn.no

Telefon: 951 71 408 i åpningstiden

Besøksadresse: Bilbjørns Marina, Weidemannsgate 9

Styret

Stig Kløvstedt Styreleder  HSF 
Olav Grande Styremedlem  HSF
Tobias Brotkorp Styremedlem HSF
Ivar Valset Styremedlem HBF
Per Lia Styremedlem HBF
Arne Martin Huseby Styremedlem HBF